PT. JAMKRIDA BALI MANDARA

 

Direktur Utama : I Ketut Widiana Karya